Nie mogę znieść pisma

Jan 08.02.2021

i przemoc domowa: co o tym wiemy?

Wiele doniesień medialnych definiuje przemoc w rodzinie jako użycie siły lub groźby w sposób groźny lub obraźliwy. Jednak może być również objęty zakresem nadużyć związanych z przemocą małżeńską, napaścią seksualną, która wiąże się również z przemocą w rodzinie. Istnieje wiele publikacji na temat


Czytaj więcej...